Trakaste Zavese

Trakaste zavese

Trakaste zavese su proizvod namenjen kako za stambene tako i za poslovne prostore. Ugao pod kojim su trake se može podešavati, a trake se mogu i potpuno skupiti na stranu. Trake imaju mogućnost okretanja oko svoje ose, tako da je samim tim omogućena kontrola prolaska svetlosti u prostoriju u zavisnosti od toga da li su trake delimično ili potpuno zatvorene. Trakaste zavese i kada su potpuno zatvorene propuštaju svetlost, jer su izrađene od polupropustljivih materijala.

Pored zaštite od sunca trakaste zavese daju svakom prostoru savremeni izgled enterijera.

Po obliku trakaste zavese delimo na ravne i kose.

Alumil S.A. je najveća privatna grupacija ekstruzije aluminijuma jugo-istočne Evrope u oblasti proizvodnje, distributivne mreže, sa širokim spektrom sistema aluminijumskih profila. Nalazi se na vrhu medju snabdevačima prepoznatljivih marki aluminijumskih arhitektonskih profila u Evropi.
Sa više od 30 godina iskustva Alumil je jedna od najrazvijenijih kompanija u oblasti planiranja i proizvodnje ekstrudiranih proizvoda, sa proizvodnim linijama najnovije tehnologije u svim svojim postrojenjima. Alumil proizvodi aluminijumske sisteme koji su projektovani i razvijeni u odeljenju za istraživanje i razvoj grupacije, a zatim testirani i sertifikovani od strane medjunarnodno priznatih instituta i laboratorija, kako što su:

Prednosti

  • sigurnost (najviši nivo protiv-provalne zaštite, protiv-vandalske, požarne, dimne, seizmičke, i dr.)
  • energetska ušteda i proizvodnja energije (korišćenjem najboljih termo-prekinutih aluminijumskih sistema, solarne
    zaštite, kontrolisanih ventilacionih sistema i integracijom foto-naponskih sistema u strukturu objekata)
  • zaštita u ekstremnim vremenskim uslovima (visoka otpornost na vetar i vodo-nepropusnost)v
  • vrhunska estetika kombinovana sa najsavremenijim arhitektonskim trendovima